Tin Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền núi Tây Bắc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017