Tin Tỉnh Hà Nam ủng hộ các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017