Tin trao nhà Chữ thập đỏ do Chữ thập đỏ Tình người Hà Nội tài trợ