Tin ủng hộ đến ngày 20.9, tin hiến máu tại Phủ Lý, Kim Bảng