Tin trao ủng hộ miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão số 12 năm 2017