Chức năng, nhiệm vụ của Hội

1. Tôn chỉ mục đích của Hội:

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam là tổ chức xã hội hoạt động vì mục tiêu nhân đạo theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các điều ước quốc tế khác về hoạt động nhân đạo và theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Hội tập hợp mọi người trong và ngoài tỉnh, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính để làm công tác nhân đạo.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam thực hiện mục đích cao cả của toàn Hội là nhân đạo, hoà bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Hà Nam, tích cực tham gia các hoạt động của toàn Hội với tư cách là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

- Hội hoạt động trong phạm vi toàn tỉnh, theo pháp luật của Nhà nước, theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

2. Nhiệm vụ của Hội

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động nhân đạo bao gồm: các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.

- Xây dựng tổ chức Hội Vững mạnh, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, vận động xây dựng quỹ hoạt động Chữ thập đỏ, tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động nhân đạo, hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo.

7 Lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ gồm:

1. Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

2. Chăm sóc sức khỏe

3. Sơ cấp cứu ban đầu

4. Vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

5. Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa

6. Tuyên truyền các giá trị nhân đạo

7. Phòng ngừa ứng phó thảm họa

Hotline
(0226) 3858351
Zalo
(0226) 3858351
Viber
(0226) 3858351
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram