Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Hội

1. Chủ tich Hội: Ông Nguyễn Minh Toan

Trình độ chuyện môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

 Điện thoại: 02263.853791      Fax: 02263.858301

Email: minhtoan60@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Hội: Bà Trần Thị Minh Hà

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại/fax: 02263.852782

Email: tranha151@gmail.com

- Các phòng, ban chuyên môn của Tỉnh Hội

1.     Văn phòng

2.     Ban Công tác xã hội – Qũy Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

3.     Ban Chăm sóc sức khỏe

4.     Ban Tuyên truyền, Thanh thiếu niên – Tình nguyện viên Chữ thập đỏ

5.      Phòng Tài chính – Kế toán

6.     Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện

7.     Trung tâm Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

8.     Trung tâm Đào tạo Dạy nghề - Dịch vụ Giới thiệu việc làm 

Hotline
(0226) 3858351
Zalo
(0226) 3858351
Viber
(0226) 3858351
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram