Quá trình phát triển

Hội Chữ thập đỏ Hà Nam

1. Thành lập:

     Năm 1991, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam (lúc đó còn là tỉnh Nam Hà) được thành lập, do ngành y tế kiêm nhiệm, có cán bộ chuyên trách và phòng làm việc tại 6 huyện, thị. Năm 1993, Đại hội lần đầu tiên được tổ chức, tỉnh Hội tách khỏi ngành y tế. Ngày 01/01/1997, Nam Hà được chia tách thành tỉnh Nam Định và Hà Nam. Tỉnh Hà Nam do ông Dương Minh Vượng giữ chức Chủ tịch lâm thời đến tháng 11/1997 tiến hành Hội nghị đại biểu lần thứ nhất.

2. Tổ chức Hội

     Toàn tỉnh hiện có 116 Hội CTĐ xã, phường, thị trấn, 82 chi Hội cơ quan; 296 Hội, chi Hội trường học, 1.993 chi Hội thôn xóm, tiểu khu với tổng số hội viên là 44.746; Thanh thiếu niên CTĐ: 58.698; Tình nguyện viên CTĐ: 4.895.

     Cán bộ chuyên trách cấp tỉnh là 15 cán bộ; tại các huyện, thành phố là 23 cán bộ.

Hotline
(0226) 3858351
Zalo
(0226) 3858351
Viber
(0226) 3858351
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram