Tấm lòng vàngTấm lòng vàng

Nấc thang trong cuộc đời

Tôi là hàng xóm của Nhung. Hai đưa cùng chơi với nhau khá thân thiết, cùng học với nhau đến hết lớp 9 mới thôi.

Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last