System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM - Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai đến ngày 29/8/2018

Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 29/08/2018 10:40:33 AM

Chi tiết trong File đính kèm

/Portals/0/Van_Ban/KQ Ung ho den ngay 29.8.pdf

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục