System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM - Danh sách các tập thể, các nhân ủng hộ nhân dân trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai (tính đến ngày 05/9/2018)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 29/08/2018 15:31:36 PM

Chi tiết trong file đính kèm:

/Portals/0/Van_Ban/KQ ung ho den 05.9.pdf

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục