System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM - Kết quả tập các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai (tính đến ngày 30/9/2018)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Gửi lúc: 23/09/2018 15:07:32 PM

Chi tiết trong File đính kèm

/Portals/0/Van_Ban/KQ ung ho den 30.9.pdf

 

Bài gần đây
Bài cùng chuyên mục