System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM > VĂN BẢN > Trung Ương

Văn bản Trung Ương ban hànhVăn bản Trung Ương ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Hiển thị kết quả
Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
/ Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014) 03/09/2014
707/TƯHCTĐ-VP Định hướng công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ 2015 29/07/2014
483/QĐ-TƯHCTĐ Ban hành Khung chương trình của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng 04/07/2014
02/TƯHCTĐ-VP Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 02/01/2014
936/TƯHCTĐ-VP Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013 03/10/2013
03/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp ban hành Luật hoạt động Chữ thập đỏ 07/01/2011
548/HD-TƯHCTĐ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 28/05/2008
/ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 01/01/0001
11/2008/QH12 Luật hoạt động Chữ thập đỏ 01/01/0001
Page 1 of 1First   Previous   Next   Last