System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM > VĂN BẢN > Trung Ương

Văn bản Trung Ương ban hànhVăn bản Trung Ương ban hành

Chi tiết văn bản
Loại văn bản: Công văn
Số/Ký hiệu: 936/TƯHCTĐ-VP
Trích yếu: Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ cuối tháng 9 đầu tháng 10/2013
Ngày ban hành: 03/10/2013
Ngày hiệu lực: --------
Ngày hết hiệu lực: --------
Lĩnh vực áp dụng: Lĩnh vực
Cơ quan ban hành: Trung Ương
Người ký:
Tệp đính kèm:
Các văn bản khác