System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.SetData(VideoInfo objVideo) at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.BindVideo() at DNN.VSD.VIDEO.DISPLAY.Templates.Template_2.Page_Load(Object sender, EventArgs e) HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HÀ NAM > DỰ ÁN

Dự ánDự án

Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Lục tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản

Ngày 29- 30/9/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Lục đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ hưởng lợi dự án “Cải thiện sinh kế gia đình và nạn nhân chất độc da cam nghèo” tại tỉnh Hà Nam do Quỹ hàn gắn vết thương chiến tranh (Hoa Kỳ) tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Bảng tổ chức triển khai vốn vay cho các hộ gia đình nghèo, khuyết tật phát triển kinh tế

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam hỗ trợ 90 người khuyết tật được học nghề

Dự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế xã hội và việc làm cho người khuyết tật tại 4 tỉnh đồng bằng khu vực Sông Hồng - Việt Nam” giai đoạn 2014 -2015 do Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha tài trợ được triển khai tại xã Thanh Tân, Liêm Sơn huyện Thanh Liêm và xã An đổ; Tràng An huyện Bình Lục.

Hội nghị triển khai Dự án do Quỹ Hòa giải Hoa Kỳ tài trợ

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức hội thảo lựa chọn người hưởng lợi dự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế xã hội tại 4 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng” giai đoạn 2014 - 2015

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Ban điều hành dự án tỉnh Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam và Ban điều hành dự án huyện Bình Lục và huyện Thanh Liêm đã tổ chức hội thảo tuyên truyền phục vụ lựa chọn người hưởng lợi dự án “ Hỗ trợ hoà nhập kinh tế, xã hội và tạo việc làm cho người khuyết tật tai 4 tỉnh đồng bằng khu vực sông Hồng, Việt Nam” giai đoạn 2014 -2015

Page 3 of 4First   Previous   1  2  [3]  4  Next   Last