Hội chữ thập đỏ quốc tếHội chữ thập đỏ quốc tế

Hỏi - Đáp về công tác vận động hiến máu tình nguyện

Huyện Kim Bảng: hiến máu tình nguyện đợt 2 góp phần hoàn thành vượt 131% kế hoạch năm

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCĐ, ngày 29/4/2014 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc chỉ đạo Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2014, sáng ngày 19 tháng 8 huyện Kim Bảng đã tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014.

Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị "Triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014".

Thực hiện Kế hoạch số 2291/KH-BCĐ ngày 27/12/2013 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam về việc thực hiện hiến máu tình nguyện năm 2014, Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Kim Bảng đã tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014.

Huyện Duy Tiên hưởng ứng “chiến dịch những giọt máu hồng hè”: vượt 125% kế hoạch năm 2014

Hưởng ứng “Chiến dịch máu hồng” hè 2014, sáng ngày 02 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ huyện Duy Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2.

Hội Chữ thập đỏ huyện Lý Nhân: “Chiến dịch những giọt máu hồng hè 2014” - hoàn thành xuất sắc, vượt 162,5% kế hoạch hiến máu tình nguyện năm

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCĐ, ngày 29/4/2014 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc chỉ đạo Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2014, sáng ngày 24/7/2014, tại huyện Lý Nhân tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II/2014.

Page 16 of 18First   Previous   9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  Next   Last